Годишна данъчна декларация за ФЛ – кога се подава

Услуги от професионален счетоводител

Все по-голяма трудност изпитват хората, когато трябва да подават различни декларации. Главният проблем идва от това, че щом се каже „декларация“ хората си мислят, че трябва да се отчитат на някого.

Сякаш някой е длъжен на някого друг. Фактически, ние сме си длъжни пред държавата и се налага да ѝ даваме някаква отчетна дейност била и тя минимална под формата на декларация.

В законодателството на Република България е посочено повече от точно кога от някое физическо лице (ФЛ) се изисква да подаде данъчна декларация, за да докаже своите финансови движения през последната година. В това отношение сроковете са един от най-сложните аспекти, което затруднява хората да спазят стриктно закона.

В такава ситуация ние всеки човек има нужда от професионална помощ. Счетоводните услуги правят нещата доста по-лесни, а развитието в пъти по-благоприятно за нас.

Счетоводството е сложна професия, която за сметка на това успява да помогне солидно на хората в нелеки ситуации, свързани с тяхното финансово движение. В настоящия текст освен ползата от услугите на счетоводни къщи от калибъра на Acc-ConsultCo.com, ще научите и кога е необходимо вие да подадете своята годишна данъчна регистрация за физическо лице.

Какви са новите срокове, които са дадени от НАП

Поради достатъчно убедителни причини, е напълно нормално Националната агенция по приходите (НАП) да променят сроковете за подаване на подобни декларации и други документи от този вид. Все пак, законово уреденият срок за една година, в която трябва да се подаде годишната данъчна декларация за ФЛ е 30.04.

Защо трябва да подадем този документ

Годишната данъчна декларация се подава в няколко случая, от които не всички са известни на повечето хора. В настоящия текст ще разберете някои от тях.

Първия вариант, в който трябва задължително да подадете данъчна декларация, е ако имате придобит доход през миналата година, чийто източник е в чужбина. Тези доходи могат да бъдат няколко вида – дивиденти от различен характер, награди от състезания, лихви по банкови сметки и т.н.

Отново, тук срокът за подаване е 30.04 на следващата година. Данъкът върху тези доходи се изчислява според отделно приложение.

Ако притежавате акции или някакви дялови участия в дружества, извършващи дадена стопанска дейност, вие също трябва да подадете годишна данъчна декларация в срок отново 30.04. Доходите, които са получени по този начин, от такъв източник също се облагат съгласно законово съгласувани точки и изисквания.

Тъй като тази материя е изключително сложна и често хората я смятат за объркана, вие може би имате нужда от професионална счетоводна помощ. Винаги можете да я получите от Acc-ConsultCo.com.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре