Бракуване на автомобил: Ползи

Бракуване на автомобил

Процесът на бракуване на автомобил (или с други думи – извеждане от експлоатация на превозно средство) включва някои ключови моменти, с които трябва да сте наясно предварително.

Ползи от бракуване на автомобил

Бракуването на един автомобил е естествен етап от неговото съществуване. В един или друг момент това се налага да бъде направено с почти всеки автомобил, с малки изключения.

Освен ако не говорим за някое изключително ценно возило, което притежава качествата да се появи като експонат в някой музей, всяка кола на даден етап бива бакувана и рециклирана, а ползите от това са много:

Въздействие върху околната среда

Бракуването на превозно средство, което вече не е годно за движение или не е екологично, помага за намаляване на замърсяването на въздуха и отделянето на вредни емисии;

Съответствие със законите

Дерегистрирането и бракуването на автомобил ви освобождава от всякакви правни отговорности, свързани с превозното средство;

Финансови спестявания

Можете да избегнете плащането на данъци, застраховки и разходи за поддръжка на превозно средство, което вече не се използва;

Пари, които можете да използвате по свое усмотрение

При оставянето на автомобила за бракуване, ще получите сума, която понякога съвсем не е малка. Тези средства можете да използвате за нещо, което е важно за вас в този момент;

Процес на бракуване на превозно средство

Преди всичко останало, трябва да се свържете със сертифицирано съоръжение за скрап (можете да научите повече като посетите KolaZaSkrap.bg). Тези места са упълномощени да извършват изкупуване, бракуване и рециклиране на превозни средства.

Предоставете информация за превозното средство, като например неговата марка, модел, година и регистрационен номер, на съоръжението за скрап. Така ще получите представа колко ще ви бъде платено за съответното возило.

Организиране на превоза на превозното средство

В повечето случаи е ваша отговорност да транспортирате превозното средство до мястото за скрап. Ще трябва да организирате теглене или транспортиране до определеното съоръжение.

Ако нямате възможност да направите това, повечето фирми, които се занимават с изкупуване на коли за скрап, ще могат да ви предложат тази услуга, което може, обаче, да окаже влияние на цената, която ще получите за автомобила.

Необходими документи

Когато закарате автомобила в пункта за скрап, ще трябва да предоставите необходимите документи, включително талона за регистрация на автомобила (Вид на регистрация на МПС), ваш личен документ за самоличност (лична карта или паспорт) и други, за които ще бъдете уведомени на място в случай на нужда.

Вероятно ще се наложи да подпишете споразумение със съоръжението за скрап, като потвърждавате процеса на бракуване и прехвърлянето на собствеността.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре