Служба по трудова медицина: Основна дейност и полза от нея

Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина играе много важно роля в осигуряването на здравословна и благоприятна работна среда, като оказва съществено влияние в посока подобряване на условията на труд.

Служба по трудова медицина: Основна функция и способи

Службата по трудова медицина се занимава основно с това да оцени здравословното състояние на работниците и да работи за спазването на техните здравни интереси на работното място. Това може да се постигне с помощта на различни способи, включително:

  • Профилактика на заболявания;
  • Оценка на риска и въздействието на работните условия върху здравето на служителите;
  • Провеждане на редовни медицински прегледи;
  • Отчитане на здравословното състояние при заемане на работното място;
  • Изследване на заболявания, причинени от работа;
  • Консултации по въпроси, свързани с влиянието на труда върху здравето.

Ползи от дейността на службите по трудова медицина

Както казахме, службите по трудова медицина имат за цел да помогнат на служителите като им гарантират, че полагат своя труд в максимално здравословна среда. Ползите от тяхната дейност включват:

Предотвратяване на заболяванията, причинени от работата

Някои професии увеличават риска за здравето на служителите. Ползата от дейността на службата по трудова медицина е да оцени тези рискове и да предприеме мерки за недопускане на заболяванията, свързани с въпросната дейност. Това може да стане чрез редовни контролни прегледи, специфичен режим на работа и други;

Медицински прегледи, целящи да уловят всякакви отклонения в начален етап

Редовните медицински прегледи могат да помагат за откриване на различни заболявания и проблеми, свързани с характера на работата, още в най-ранен етап.

Обучение и образоване на служителите как да се грижат за здравето си

Службите по трудова медицина предоставят информация и образоват служителите относно правилните работни практики. Освен това, те ги консултират по въпроси, свързани с безопасността.

Съдействие на служители при наранявания и заболявания в резултат от работната дейност

Службите по трудова медицина могат да помогнат и съдействат на служители, ако последните са се наранили или заболели в резултат от дейностите, които изпълняват на работното място. Служителите могат да получат необходимата медицинска подкрепа и насоки.

Подобряване на работната среда

С тези и много други дейности, службите по трудова медицина съдействат за създаването на една по-добра среда на труд, от което се облагодетелстват както самите служители, така и техните работодатели.

Ако искате да научите повече за дейностите и ползата от службите по трудова медицина или търсите служба, с която да работите, можете да посетите страницата на ctmsofia.bg или да се обадите на телефоните за контакти, които ще откриете там.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре