Къде да рециклираме черни и цветни метали в София

Коли за скрап и метали

Черните и цветни метали са неделима част от промишлеността. Те намират изключително широко приложение в икономиката и на кратко казано, трудно бихме могли да се сетим за сфера, която да не е свързана поне косвено с тях.

Continue reading “Къде да рециклираме черни и цветни метали в София”