Поливни системи – какви видове съществуват

Поливни системи

Автоматизираните поливни системи в днешно време са основният начин за напояване на зелени площи и градини.

Ръчното поливане отдавна е отживелица, тъй като в съвременния начин на живот никой няма необходимото време, а самият процес е изключително трудоемък.

Градинските напоителни системи са проектирани с целта да оптимизират човешкия труд и да осигурят много по-ефективно водоснабдяване за отглежданите растения.

С тяхна помощ се спестяват много ресурси и време, а зелените площи изглеждат винаги свежи и безупречни.

Кои са основните видове поливни системи

Системите за напояване могат да бъдат различни според технологията и начина на разпръскване на водата. Съответно те са подходящи за различни типове терени, вид на почвата и отглеждани растения.

Тук ще разгледаме основните видове напоителни системи и техните предимства.

Гравитачно напояване

При тази система водата се разпространява по повърхността на почвата и достига до растенията, които трябва да бъдат напоени.

Този метод най-често се използва при отглеждането на земеделски култури, тъй като изисква лек наклон на терена и оформянето на бразди, по които да тече водата.

Разходът в техническото оборудване при тази система е нисък, но за сметка на това дългосрочните разходи на вода са много по-високи, в сравнение с по-съвременни методи.

Напояване чрез дъждуване и микродъждуване

Този тип напояване използва специално оборудване, което имитира дъждовното напояване, като разпръсква водата над растенията. По този начин тя се разпространява равномерно и създава подходящ микроклимат за влаголюбивите култури.

Микродъждуването е подобен метод, подходящ за напояване на растения, които не понасят големи водни капки.

Капково напояване

Капковите системи за напояване доставят водата директно до зоните, в които са разположени корените на растенията, като по този начин спестяват излишен разход на вода.

При тези системи с водата могат да бъдат разпространявани и различни торове, които доставят хранителни вещества за растенията и подсилват продукцията.

Те са едни от най-икономичните съвременни системи за поливане, а оборудването позволява високи нива на автоматизация и свежда ръчния труд до минимум.

Можете да разчитате на професионалните услуги на UniGarden-bg.com, с богат опит с проектиране и изграждане на системи за капково напояване на поливни системи според високи стандарти и иновативни технологии.

Как да изберете подходящите поливни системи

Изборът на поливна система зависи от набор от фактори, определяни от условията във вашата градина.

Важно е да се съобразите с метеорологичните и атмосферните условия в региона, вида на почвата и отглежданите растения, както и възможните източници на вода.

Специалистите по озеленяване на градини от UniGarden-bg.com могат да проектират най-подходящата напоителна система според специфичните особености на вашата градина след анализ на определящите фактори.