Какво представлява логистиката?

Сухопътен транспорт

В не толкова далечното миналото терминът логистика се е свързвал с науката за планиране и осъществяване на придвижване и поддържане на въоръжените сили. С развитието на технологиите и все по-сериозната нужда на обществото от бързи и качествени транспортни услуги терминът логистика, който познаваме днес, се свързва с оптималната организация на процеса по доставката на продукти. Основната цел на бизнеса е да предложи правилния продукт на правилния потребител в правилното време. На думи звучи доста лесно, но неизбежно фирмите срещат трудности, когато става въпрос за комбинирането на навременната доставка на материали и ниски разходи за транспорт. Способността да се реагира бързо и ефективно на потребителното търсене е от изключително значение, защото подпомага за възприемането на фирмата от страна на потребителите ѝ и за това даден клиент да се превърне в лоялен.

Веригата на доставки не може да осигури висока стойност на продукта, ако не е придружена от ефективно организиран транспорт. Поради тази причина добрата логистиката е един от най-важните фактори за всеки бизнес, който иска да бъде успешен. Приоритет на всяка фирма по отношение на логистиката е да намали времето на доставка на материали, но в същото време и разходите за нея.

В случай че компанията е по-малка и не може да поддържа логистичен отдел или пък иска да се фокусира върху дейността си и да си спести времето, нужно за организиране на транспорт, на помощ идват опитните експерти от логистичните фирми, които могат да предложат най-оптималната комбинация от време за доставка и вложени средства от страна на поръчителя. Такава фирма е и „Униспед инс“ ЕООД, чието мото описва кратко и ясно описва всичко посочено по-горе. Времето е пари и всеки бизнес следва да цени и двете.

Пловдивската логистична фирма предлага набор от транспортни услуги, които са съобразени с  нуждите на всеки индивидуален бизнес. Независимо дали се нуждаете от сухопътен транспорт, групажен транспорт, морски транспорт или въздушен транспорт, то експертите от Униспед ще се погрижат за успешното реализиране на международните сделки на своите клиенти като гарантират за конкурентни условия, отлични транзитни времена, улеснени процедури, поток от информация за движението на стоките и не на последно място коректно издадени документи.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре