Лабораторни изследвания – същност и проверка на резултати

Лабораторни изследвания

Медицинската лаборатория е заведение за извънболнична (доболнична) помощ, в което се извършват медицински изследвания.

Това е мястото, където отиваме, за да дадем кръв, която да послужи за направата на пълна кръвна картина (ПКК), да предоставим проба от телесен секрет за изследване за наличието на бактериална инфекция, или пък проба от фецес или урина за задължителни изследвания при постъпване на работа и т. н. Всички изброени представляват типични лабораторни изследвания, които се провеждат във всяка медико-диагностична лаборатория.

Какво представляват лабораторните изследвания

Лабораторното изследване е своего рода медицинска процедура, при която се извършва изследване на проба от кръв, урина, секрет, друго вещество от тялото или тъкан.

Самото вземане на пробата може да се извърши от специалист в медицинското заведение или самостоятелно от пациента, в зависимост от естеството на пробата. Така например за вземане на кръв или секрет е важно това да бъде извършено от експерт, а за проба от урина, фецес и други подобни това не е необходимо.

Във всички случаи обаче изследването на взетата проба става при строго контролирани лабораторни условия и се извършва единствено от съответния специалист.

Лабораторните тестове служат за откриване на определени маркери, служещи за диагностициране или наблюдаване на заболявания и болестни процеси, както и за определяне на подходящ курс на лечение или податливостта на болестотворните агенти към вече назначените лекарства.

Желаете да се изследвате при опитни специалисти? Kandilarov.com е лабораторен център и частни линейки с опит в доболничната помощ от над 20 години и може да отговори на вашите изисквания.

Проверка и разчитане на резултати от лабораторни изследвания

Всяка съвременна лаборатория предоставя на своите пациенти лесен и бърз достъп до резултатите от изследванията. За целта при посещение в лабораторията ще получите данни за онлайн проверка на резултати в интернет или ще е необходимо да оставите информация за връзка, по която те да ви бъдат предоставени, след като резултатите са готови.

Благодарение на тази функционалност ще имате възможност да имате достъп до резултатите по всяко време и на всяко място, а освен това и ще можете да ги запазите за в бъдеще по по-сигурен начин от семпъл хвърчащ лист.

Резултатите обикновено идват под формата на числови стойности, отрицателен или положителен резултат (за наличие на патоген или друг маркер). Това зависи от естеството на теста – количествен или качествен.

За да се установи значението на резултатите е необходимо те да бъдат сравнени с референтните стойности, които представляват нормалните стойности на пациенти в тази възраст, от същия пол и други сходни признаци. Заключенията относно резултатите трябва да се правят единствено от лекуващия специалист, който е назначил провеждането на лабораторни изследвания. Не е възможно поставяне на диагноза само на базата на резултатите от изследванията.

Търсите клинична лаборатория, която ще ви предостави резултати, на които може да се доверите? В Kandilarov.com се провеждат лабораторни изследвания на достъпна цена, съгласно всички законови и медицински стандарти и изисквания.

Кое е по-добре – курс за грим на място или онлайн

Онлайн курсове по гримиране

Онлайн формата на обучение по различни теми набира все по-голяма популярност в наши дни и е редно да се обърне внимание на това какви ползи има то за нас като хора, които искаме да получим знания по конкретна тема или тясна специалност. Професията гримьор се свързва с практическо обучение, работа с ръцете и създаването на блестяща визия.

Continue reading “Кое е по-добре – курс за грим на място или онлайн”

Сугестопедия за изучаване на английски език

Лесно изучаване на английски език с помощ от Suggestopediaenglish.com

Може спокойно да се каже, че владеенето на английски език е санитарният минимум, с който човек трябва да разполага.

Той ще ви бъде от полза не само в търсенето на нова и по-добре платена работа. Няма как да не отчетем факта, че това е универсалният език, на който има най-голям шанс да ви разберат в чужбина. Continue reading “Сугестопедия за изучаване на английски език”