Как се прави регистрация на фирма ЕТ

Ако четете тази тема, може би вече сте наясно с някои важни въпроси по регистрация на фирм. Знаете, че съществуват няколко форми и те са ЕТ (Едноличен търговец), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) и ООД (дружество с ограничена отговорност).

Ако вече сте се спрели на някое от тях е добре. Тогава от полза ще са ви връзките със счетоводна къща, откъдето да съдействат в последващите стъпки. Ако се колебаете още, нека ви разясним някои неща.

Как се прави регистрация на ЕТ:

Добре е да не избирате да регистрирате ЕТ (едноличен търговец), но все пак всеки има прави. Защо да не регистрирате такава форма на форма, ето ви две причини:

Едноличният търгове отговаря за задълженията на фирмата с всичкото налично лично имущество (автомобили, недвижими имоти, обзавеждане и пр.);

Закриването на такава форма на фирма е скъпа и изключително бавна процедура. По-честа практика е замразяване. В случай, че след време решите, че не се занимавате с бизнес, но желаете да продадете фирмата си ще е почти невъзможно. Такъв тип регистрирани фирми, най-често носят името на собственика и затова е почти невъзможно!

Какво да направите?

Насочете се към регистрация на фирма ЕООД. В случая вие отново ще сте собственик, но ще избегнете горе споменатите проблеми.

Какво е нужно за регистрация на фирма:

Подготвяне всички документи;

Подаване на документите;

Вземане решението за регистрация на фирмата.

Какво е нужно от вас:

Ако правите регистрация на фирма със съдействие на нотариус или счетоводител, то ще трябва да му подготвите:

Достатъчно информация;

Да сте на разположение, за да подпишете документите;

Да платите държавните такси за откриване на фирмата;

Да поемете банковите такси по регистрация на фирмата.

Внимание трябва да обърнете и на това, че всяка банка има своите такси свързани с откриването набирателна сметка. Такава е различна при регистрацията на ЕООД, ООД или АД. Най-често тази такса е около 10 лв., но преди да откриете сметка проверете и другите такси на банката:

такса за захранване на сметка;

такса за откриване набирателна сметка;

такса за изтегляне на суми при закриване на сметката;

Внимание трябва да обърнете и на това, че в някои банки се изискват по-голям набор от документи. Всичко зависи от политиката на самата институция

След регистрация на фирма може да се открие вече и разплащателна сметка.

Защо някои такси зависят от банката и нотариуса?

Всяка финансова институция и нотариуси имат свои регламентирани такси за предлаганите услуги. Така и е и при нотариусите. В повечето кантори заверка на Образец подпис е на стойност 6 лв., това при фирма с един управител. При желание на собственика на фирмата за повече от един управител, таксата може да е по-голяма.

За всякакви съмнения, колебания или неясноти, търсете отговорите на професионалисти, сред екипите на счетоводна къща.

Въпросът по одобрението за бизнес кредит

krediti

Притежател сте на бизнес, няма значение дали е малък или голям той, в момента важното е, че имате желание да продължавате да го развивате. Единствената пречка за това обаче си остава липсата на финансови средства. Казано по нашенски, без пари няма начин. Решение на проблема има и то е, че банките ви предлагат много разнообразни начини, по които можете да се възползвате от предоставения от тях бизнес фирмен кредит.

Преди да изтеглите какъвто и да било кредит, по-добре първо проучете всичко в детайли, за да няма по-късно изненади.

Фирмените кредити се предлагат за малък и среден бизнес, това според  Закона за малки и средни предприятия означава, че ако разполагате с персонал, който наброява по-малко от 250 души и годишната ви печалба не надхвърля 98 милиона лева, то вие сте притежател на средно предприятие. Но ако имате персонал по-малко от 50 души и годишен доход по-малко от 20 милиона лева, то определено сте собственик на едно малко предприятие. В интерес на истината има и още по-малки фирми. Техният персонал не наброява повече от 10 души и печалбата на година не надвишава 4 милиона лева. Такива фирми се наричан микропредприятия.

След като вече сте наясно с критериите, които определят големината на едно предприятие е време да преминем към следващата част на статията, а именно да разберете начините, по които можете да се възползвате от тези кредити, които предлагат банковите институции.

kreditiХубаво е да знаете, че между бизнес кредити и бързи кредити има огромна разлика. Именно въпросните бързи кредити не са нещото, което ще ви помогне в такъв момент. Те хем са с по-висок лихвен процент и хем трябва да се върнат за много по-кратко време.

Относно офертите, които ще намерите при кандидатстването на бизнес кредит, те са много и затова проучете щателно. Най-често банките предлагат следните видове заеми за финансиране на малък и среден бизнес:

–          Инвестиционен кредит;

–          Оборотен кредит;

–          Смесен кредит.

За повече информация може да се обърнете към някой кредитен консултант.